top of page
Blog: Blog2

U MEDIJIMA

PODUZETNIŠTVO JE NAČIN RAZMIŠLJANJA!

21. 09. 2022

INTERVIEW

Sa nedavnom promjenom na mom profesionalnom putu sam shvatila da sam oduvijek bila poduzetnica – jer smatram da  je poduzetništvo način razmišljanja i da za to nije potrebno imati vlastiti biznis. Po mom tumačenju, poduzetnica je žena koja u svakom izazovu vidi upravo to – izazov koji traži rješenje. Umjesto da očajavamo pred problemima koje nam život servira, učimo svaki dan. 

wix portrait.png
Blog: Projects

ISKUSTVO

Picture7mediji.png

MEDIJI U NAJBOLJEM INTERESU DJETETA

Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja

MEDIJSKI IMIDŽ DJETINJSTVA KAO DRUŠTVENE INVESTICIJE

Pored razmatranja dobrobiti djeteta u društvu kroz prizmu dječijih prava, ona se može posmatrati i kao međugeneracijska investicija koja se odražava kroz javne investicije usmjerene na poboljšanje statusa djeteta u društvu:

a6e8b6_b084501201d24a02b7d527f7d9542955_mv2.webp
Blog: Projects
bottom of page