top of page
04 Svežanj pisama o novcu.jpg

BESPLATNI SAVJETI

Edukativni sadržaji i blog

 • Dok ne budete spremni zatražiti moju konkretnu pomoć, sve što sam do sad objavila može biti koristan početak.

 • Mozaik poruka "mlađima sebi": Misija Moguće

 • NOVO u 2023: Mentorski program "Vidljiva"

ZAJEDNO ŠIRIMO VAŠE IDEJE I VRIJEDNOSTI

Pomažem da vaše nevidljive vrijednosti postanu vidljive, jasne i cijenjene.

 • Akademija Misije Moguće

 • Marketing plan u pet koraka (praktična radionica za početnike)

 • Kako odrediti cijenu neodoljive ponude?

INTENZIVNO SAVJETOVANJE E.A.S.Y.

Stručna pomoć po intenzivnoj metodologiji

Intenzivni VIP program

50 PISAMA NE-MAJKE KĆERI NEROĐENOJ

Koga briga šta imam za reći?

Zapravo, mnoge žene ostanu u sjeni zauvijek upravo zbog ovog pitanja, čak i ako bude neizgovoreno. Upravo zato sam pisala, jer jedino vlastitim primjerom i otvorenošću mogu pokušati ohrabriti i druge žene da pišu i govore glasnije. Mnoge od njih imaju puno više prava od mene da svojom pričom potaknu mlade djevojke da razmišljaju, odgovore ili prešute slične netražene savjete.

Usluge: Services

TRAŽIMO RJEŠENJA UMJESTO DA BRINEMO O PROBLEMIMA

Komunikacija je ključ za promjene (nabolje!)

Working from Home
Usluge: Welcome
sam-mcghee-KieCLNzKoBo-unsplash_edited_edited.jpg

KOLIKO VIDLJIVOSTI JE POTREBNO, A KOLIKO DOVOLJNO?

Mnogo je kampanja, projekata i inicijativa koje nikad ne dobiju zasluženu vidljivost, publicitet i podršku.


Često stručnjaci nemaju ni vremena ni ostalih resursa za promociju svoje ponude, brenda i ideja.


Upravo zato sam razvila metodologiju koja će im pomoći da iskoriste vlastite kapacitete bez velikih ulaganja.


Metod EASY omogućuje izradu strategije

za efektnu komunikaciju, koja će privući pažnju i osvojiti srca radi izgradnje povjerenja sa odabranim ciljnim javnostima.


Ako želite privući, inspirirati i angažirati postojeće i nove klijente, partnere ili donatore, javite mi se da provjerimo mogu li pomoći vašem timu. 

Usluge: About Me

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI?

Iskusna stručnjakinja za strateške komunikacije potpuno će se posvetiti vašem pitanju. Zajedno ćemo kreirati najbolji plan vaših sadržaja, koji će prezentirati vaše ideje, ili će vas pozicionirati kao znalca u odabranoj oblasti.  Strategija i plan koje kasnije možete reciklirati, pojačat će vašu vidljivost i multiplicirati vaše šanse da pridobijete zasluženu pažnju i interes, uz kontinuiranu gradnju povjerenja.

Usluge: Headliner

RADEĆI SA MNOM ĆETE:

 • Odrediti fokus komunikacije za 100-dnevnu kampanju 

 • Povećati vidljivost zahvaljujući konzistentnom i strateškom pristupu planiranju sadržaja, produkcije i distribucije

 • Uskladiti svoj rad i ulaganja sa očekivanim rezultatima 

 • Umanjiti stres i strah od promocije kroz definiran plan krizne komunikacije 

 • Realistično uskladiti plan provedbe sa postojećim resursima 

Usluge: Headliner

SADRŽAJ JE KLJUČAN ZA KOMUNIKACIJU

Potreban, ali ne i dovoljan uvjet za uspjeh

gabriel-benois-qnWPjzewewA-unsplash.jpg
OSVOJI DIGITALNA SRCA (2).png
eduardo-soares-RO2Am9V-Y8M-unsplash_edited.jpg

DEFINIRAJTE SVOJ GLAS

Online prostor je neograničen, i bez obzira na ograničene resurse, smislen i svrhovit sadržaj ima fantastične mogućnosti da, uz dobru strategiju, pokrene milione. Imajući u vidu da tek 1% aktivnih korisnika interneta kreira originalne sadržaje, strateška produkcija sadržaja otvara sjajne mogućnosti za isticanje, kreiranje interesa i gradnju dugoročnih odnosa. Kroz struktuirani rad, artikuliraćemo efektnu strategiju za kreiranje sadržaja koji će neopipljive kvalitete vaše ponude približiti odabranim ciljnim javnostima. Slijedeći jednostavan, ali moćan model, formuliraćemo izvediv plan za provedbu prilagođenu vašim postojećim kapacitetima.

PAŽNJA, INSPIRACIJA I ANGAŽMAN

Nakon 100 dana provedbe, moći ćete ponoviti isti proces za neograničen broj sličnih tema i inicijativa, poboljšavajući ih svaki put, zahvaljujući efikasnom sistemu za praćenje rezultata i korekcije na osnovu toga. Strategija sadržaja koju ćemo skupa kreirati biće odlična baza za buduću nadogradnju, privlačenje novih pratitelja i konstantno jačanje povjerenja sa donatorima, odnosno idealnim kupcima i klijentima.

ŠTA JE MOGUĆE?

Na osnovu vaših ciljeva, smislen plan za praćenje indikatora će omogućiti prilagodbe u realnom vremenu, kako bi kampanja postigla što bolje rezultate. Konstantni monitoring će ukazati i na potencijalne rizike, te omogućiti pravovremene odgovarajuće akcije.  
U pripremnoj fazi, uskladit ćemo tipove sadržaja, dinamiku aktivnosti i potencijalna partnerstva sa jasnom definicijom ciljnih javnosti. Ovisno o tome kolio je materijala bilo prethodno pripremljeno, identificiraćemo potrebe za nabavkom ili narudžbom produkcije, i pomoći kod odabira pružatelja tih usluga.

Usluge: Resources and Tips
patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash.jpg

DETALJI PLANA RADA

Win Digital. Let's make It EASY

Usluge: Headliner

EASY: ČETIRI KORAKA DO ZNAČAJNIH REZULTATA

REFERENTNA TAČKA 1:  OCJENA POSTOJEĆE SITUACIJE I MOGUĆNOSTI

Korištenjem pripremljenog upitnika, u pripremnoj fazi, pružit ćete mi informacije i detalje o vašoj situaciji i ciljevima, uključujući postojeće znanje o ciljnim javnostima, rizicima, te o raspoloživim resursima. To će biti baza za prvu stratešku diskusiju.

Rezultati (na kraju prvog koraka):

 • Lista sugestija za brze korekcije koje mogu odmah pojačati efekte komunikacija i promocije

 • Jasnoća oko ciljeva kampanje

 • Definicija ciljne javnosti 

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg

REFERENTNA  TAČKA 2: RASPORED POSTOJEĆIH RESURSA

Nakon Prve strateške diskusije, pripremam prvi nacrt Strategije, koja podrazumijeva sljedeće elemente: 

 • Plan produkcije sadržaja

 • Smjernice i modele sadržaja

 • Plan distribucije

 • Kalendar sadržaja

 • Prijedlog plana monitoringa

 • Nacrt Plana krizne komunikacije

 • Predložena pitanja i odgovori za strategiju aktivacije (engagement strategy)

lucas-law-ecELcxmJTk4-unsplash_edited.jpg

REFERENTNA TAČKA 3: STRATEGIJA PRODUKCIJE, POZICIONIRANJA I PLASMANA SADRŽAJA 

Nakon odobrenja za nacrt Strategije sadržaja, vodim vas do definiranja Plana provedbe kroz intenzivni VIP dan (radionica od 4-6 sati). To će uključiti:

 • Definiranje vizuala i brandinga kampanje

 • Nacrt ključnih poruka

 • Plan sadržaja i modeli

 • Kalendar objava za 100 dana

 • Procese za odobravanje sadržaja i objava

 • Preporuke za dodatne nabavke

 • Plan monitoringa sa indikatorima

Image by Leon

REFERENTNA TAČKA 4: REZULTATI I ISHODI

Kroz 100 dana provedbe kampanje, moja podrška po potrebi uključuje: 

 • Savjetovanje o kriznoj komunikaciji, po potrebi

 • Periodični savjeti o prilagodbi plana na osnovu rezultata

 • Upućivanje na dodatne izvore i usluge, prema zahtjevu

Druga strateška diskusija, sa pitanjima i odgovorima, uslijedit će nakon 100 dana implementacije  Konačni rezultati sadržat će:

 • Finalni savjetodavni dokument kao sažetak naučenih lekcija iz kampanje

 • Dokazani i testirani model koji se može produžiti, prilagoditi ili replicirati

World Peace

BONUS: MOGUĆNOST NASTAVKA

Na osnovu naučenih lekcija, prezentirat ću prijedlog za nastavak ili proširenje usluge.

Working on a Computer
Usluge: Resources and Tips

TREBA VAM VIŠE INFORMACIJA?

Pošaljite upit!

Thanks for submitting!

Usluge: Contact
bottom of page