top of page
  • Writer's pictureNela Kacmarcik - Maduna

Ako si između diplome i posla, trebaš znati tri principa i 10 lekcija koje će ti umanjiti stres

Updated: May 6


Prvo, tvoji budući šefovi, kolege i klijenti su - ljudi, kao i ti.


Ovo je jedan od principa iz Priručnika "Šta ZAPRAVO treba znati na prvom poslu a nigdje se ne uči prije toga".


Vidim da je puno mladih ljudi pod stresom jer pretpostavljaju da i na poslu moraju znati sve tačne odgovore. Očekuju i traže potvrde svoje vrijednosti, a nemaju hrabrosti da priznaju kad nešto ne razumiju.


Iskusniji među nama misle da mladi često ni ne znaju šta ne znaju.


To je razlog zašto sam skupila "poruke mlađima sebi" - nadajući se da će nekome olakšati snalaženje.


Priručnik možda nije savršen, ali nije ni završen - to je beskonačan posao za koji su svi komentari, sugestije i dodaci dobro došli.
Kontakt email za komentare, prijedloge i dodatke je misijamoguce@gmail.com a link za preuzimanje besplatnog eBook-a je OVDJE.
26 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page