top of page
  • Writer's pictureNela Kacmarcik - Maduna

Budi VIDLJIVA - rekla bih "mlađoj sebi" da je sretnem putem


Kad si mlada i perspektivna, čini ti se da svi oko tebe znaju puno više, i da su pozvaniji da govore, pojavljuju se na vidljivim mjestima, gostuju u medijima.


Čini ti se da još nisi spremna, jer ne znaš sve - odnosno, da je neko iskusniji puno spremniji i sposobniji da dobije priznanja, aplauze i pohvale.


Kad počneš raditi sve bolje, očekuješ da te neko primijeti, pohvali ili prepozna.

Upravo prije par dana ti je bilo sasvim okej da se tvoje kolege i šefovi istaknu, pa čak i da ne pomenu tvoj doprinos.


Par godina kasnije, nevidljivost ti prelazi u naviku, jer tako sebi smanjuješ mogućnosti za grešku. Nevidljivost postaje tvoja zona komfora. Sigurno je tamo, manje si izložena svim rizicima.


Međutim... još nekoliko godina kasnije, vidiš da napreduju svi koji su vidljiviji od tebe, čak i ako rade ili znaju manje nego ti.


Razmišljaš o otkazu, promjeni posla ili prihvataš da sačekaš još malo, da dođe vrijeme da neko primijeti šta i kako radiš.

Ipak imaš kredit za otplatiti, troškove koji te čekaju, život se desi...


Gledajući iskusne stručnjake, vidim da vidljivost i stručnost nisu uvijek u direktnoj vezi. S druge strane, vidljivost utiče na prepoznatljivost, i sigurno doprinosi boljim prilikama, pa i većim poštovanjem prema nečijem doprinosu.


Iz tog razloga odlučila sam pomoći mladim ženama da vidljivost prihvate kao alat ili sredstvo komunikacije na poslu. Naravno da razumijem rizike povezane s vidljivošću, i svojim klijetima pomažem da te rizike predvide i kontroliraju.Radeći sa mlađim ženama, pojašnjavam moju formulu jednostavnu za pamćenje: V.I.D.LJ.I.V.A.


Sastoji se od sljedećeg:


V - vrijednosni stav, što znači da moja vidljivost nije sama sebi svrha, nego način potvrde vlastitih vrijednosti, svrhe i ciljeva komunikacije. Ovo takođe znači i personalni brend i sve standarde kvalitete i vrijednosti koji se vežu za naše prisustvo. Posebno na početku karijere, mislim da je bitno ne skrivati - ni od sebe, ni od drugih - sve ono što čini naše vrijednosti.


I - iskrenost, kao olakšica u komunikaciji, jer čitanje između redova ili izmišljanje "alternativnih istina" predstavljaju dodatno opterećenje i meni i svima oko mene. Znam da je mladima posebno izazovno da procijene koliko iskrenosti je preporučljivo. Moja preporuka je više promišljene iskrenosti, jer to pomaže da sve dileme prije riješimo.


D- kao dopuštenje sebi, jer sam svjesna da sam "mlađoj sebi" postavljala više prepreka i smetnji nego što je trebalo.


LJ - za ljudskost, u smislu priča koje stoje iza svake komunikacije, ljudi s kojima komuniciram svojom vidljvošću, kao i ljudske nesavršenosti koje sam svjesna.


I - za istinitost, kao preporuku da provjerimo izvore informacija, validnost i pouzdanost dokaza, da bi i moja komunikacija bila na čvrstim temeljima objektivnosti.


V - za viziju rješenja, da komunikacija ne bi bila "pucanj u prazno" nego poziv na akciju, i


A - kao aktivna, prepoznajući da komunikacija ne treba uvijek čekati poziv, niti ovlaštenje, nego može biti izraz svega ovdje nabrojanog.


Ova formula je istovremeno moj način da tražim rješenja umjesto da brinem o problemima.


Upravo i o vidljivosti, kao jednom preduvjetu za ekonomsku neovisnost mladih žena, obrađujemo i kroz Akademiju za prvi posao..

34 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page