top of page
  • Writer's pictureNela Kacmarcik - Maduna

Zašto pišem ovo što pišem?Ovo što pišem i objavljujem nije dio ničijeg projekta.


Ne želim influencati niti biti popularna.


Ovo što pišem nije dio prodajnog lijevka. Zapravo suprotno: ovo što pišem služi kao filter. Želim odbiti sve koji ne žele da imaju posla sa mnom.Pišem zato što imam nešto da kažem. Vjerujem da nekome mogu uštedjeti vrijeme ili pomoći da dođe do nove ideje.


Pišem zato jer želim da ostane zabilježeno, dostupno, i pretraživo. Učim cijeli život, čitam, slušam i gledam.


Ne želim štititi ni svoj ni tuđi ego, jer kad smo uvjereni da sve znamo - to je prepreka da još nešto naučimo.


Sa druge strane, ne želim bilo koga uvjeravati u bilo šta. Ne zanima me ko je sve u krivu ili ko sve nešto ne zna.


Ne želim mijenjati svijet - jer je promjena neminovna - nego dati doprinos da svijet bude bolji, korak po korak. Život je kratak, i kratko je vrijeme koje svako od nas ima na raspolaganju. Ako nekome mogu biti od koristi, sjajno. To je moja Misija Moguće.


Željela sam suziti fokus, jer ne želim biti “svakom loncu poklopac”. Zanima me puno stvari, ali imam vremena za tek nekoliko tema, i o tome i pišem.

Ne zanima me ko je sve u krivu ili ko sve nešto ne zna.

Kad pišem, odvojim vrijeme za istraživanje, i dodam svoj vrijednosni stav. Za ovu godinu ograničavam se se na tri teme.


Čemu sve to? Jer puno toga što mi je bilo bitno u životu nisam učila ni u školama, niti na fakultetima. Učila sam na vlastitim i tuđim greškama. Ako to bilo kome može pomoći, time ispunjavam svoju Misiju Moguće.


Međugeneracijska sinergija za digitalnu transformaciju je prva tema koja me zanima, jer sam svjesna da do očekivane smjene generacije još neće doći. Slušam iskusne stručnjake, poslodavce i edukatore koji se žale na mlade.


Vidim i da mladi ne vjeruju našoj generaciji, jer se sve oko nas mijenja tako brzo, da ne stižemo ići ukorak.


Jedino kad radimo zajedno, kad vjerujemo jedni drugima i kad učimo zajedno, možemo ispravljati nedostatke jedni drugima. Niti smo “mi” sveznajući sa svojim iskustvom, a niti oni sa svježim diplomama i certifikatima. Samo ako prihvatimo vlastitu nesavršenost, kad naučimo koristiti greške da ih njih učimo, može biti bolje i jednima i drugima.


Na tom fonu je i Akademija Misije Moguće, naš mozaik poruka mlađima sebi, i ideja da vještine koje se ne uče kroz formalno obrazovanje zapravo čine temelj digitalne transformacije. Roboti i algoritmi su sve napredniji, ali je ljudskost još uvijek od neprocjenjive vrijednosti.


Moja druga tema je strateška (odnosno svrhovita) komunikacija, što je temelj mnogih poslovnih funkcija. Preciznije, govorim i pišem o tome da je slušanje ključni element komunikacijske strategije. Ova je tema bazirana na mom iskustvu i edukacijama, i dodatno se usavršavam kroz konzultantske i mentorske uloge koje su mi i najvažniji izvor prihoda.


Svojim klijentima pomažem da komunikaciju shvate kao dvosmjeran proces, i da razmišljaju o stavovima i motivima svih koji su uključeni u proces. Ponavljam da komunikacija ne znači da mi-nešto-nekome-kažemo, nego da u procesu razmjenjujemo informacije, ideje i koristi.

Komunikacija ne znači da mi-nešto-nekome-kažemo (pa se ljutimo ako ne posluša!)

Ženstvena ekonomska pismenost je treća tema, koju temeljim na formalnom obrazovanju.


Imam privilegiju znanja, i osjećam dužnost i odgovornost da pomognem da i drugi ekonomiju shvate kao dio svakodnevnice.


Ženstveni uklon je moj otpor prema ratničkoj terminologiji i moje uvjerenje da novac treba služiti ljudima, umjesto da nas plaši.


Ljudsku vrijednost imamo neovisno o tome koliko zarađujemo

Odbijam emotivnu vezu između osjećaja nečije vrijednosti i monetarnog izraza u novcu, jer vjerujem da ljudsku vrijednost imamo (ili nemamo!) neovisno o tome koliko zarađujemo.


Pišem i o tome zašto vrijeme nije novac, i zašto investicije imaju i dio koji je teško mjeriti novcem. Neke investicije nisu novčane, iako se njihov povrat može izraziti u novcu. Isto tako, neke investicije podrazumijevaju monetarna ulaganja, iako su efekti puno veći od onoga što se može izraziti novcem.


Ljudsku vrijednost imamo (ili nemamo!) neovisno o tome koliko zarađujemo

Poveznica sve tri teme je moja životna filozofija: tražim rješenja umjesto da brinem o problemima. Sve o čemu pišem uzima u obzir moderna saznanja bihevioralne ekonomije - jer ta disciplina najbolje povezuje moje formalno ekonomsko obrazovanje i godine iskustva u komunikacijama.


Zahvalna sam za svako čitanje, savjet i pitanje

Otvorena sam za prijedloge, partnerstva i sugestije. Još uvijek radim manje nego što bih mogla, pa sam otvorena i za nove zadatke i partnerske poduhvate. Nova web stranica je u rekonstrukciji, ali o tome pišem drugi put. Pišite.

Na kraju, zahvalna sam za svako čitanje, savjet i pitanje. Misija Moguće mi još uvijek ima smisla, i nastavlja dalje!

46 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page