Skupi digitalna srca

Komuniciraj jasno "vrijednost za novac", gradi povjerenje, mijenjaj percepcije i ponašanja

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg
 

Možete li svojom online kampanjom privući pažnju i graditi povjerenje?

Mnogo je kampanja malih poduzetnika koje nikad ne dobiju zasluženu vidljivost, publicitet i podršku. Često poduzetnice nemaju ni vremena ni ostalih resursa za promociju svoje ponude, brenda i ideja. Upravo zato sam razvila metodologiju koja će im pomoći da iskoriste vlastite kapacitete bez velikih ulaganja. Metod EASY omogućuje izradu strategije i plana digitalnih promotivnih sadržaja za efektne kampanje, koje će osvojiti pažnju i srca radi izgradnje povjerenja sa odabranim ciljnim javnostima. Ako želite privući, inspirirati i angažirati postojeće i nove pratitelje, javite mi se da provjerimo mogu li pomoći vašem timu. 

sam-mcghee-KieCLNzKoBo-unsplash_edited_edited.jpg
 

Šta možete očekivati?

Iskusna stručnjakinja za strateške komunikacije potpuno će se posvetiti vašem pitanju. Zajedno ćemo kreirati najbolji plan vaših online objava, koji će prezentirati kvalitet vaše ponude ili će vas pozicionirati kao znalca u odabranoj oblasti.  Strategija i plan koji možete reciklirati pojačat će vašu vidljivost i multiplicirati vaše šanse da pridobijete zasluženu pažnju i interes, uz kontinuiranu gradnju povjerenja.

 

Radeći sa mnom ćete:

 • Odrediti fokus za 100-dnevnu online kampanju 

 • Povećati online vidljivost zahvaljujući konzistentnom i strateškom pristupu planiranju sadržaja, produkcije i distribucije

 • Uskladiti svoj rad i ulaganja za komunikaciju sa očekivanim rezultatima 

 • Umanjiti stres i strah od promocije kroz definiran plan krizne komunikacije 

 • Realistično uskladiti plan provedbe sa postojećim resursima 

 

Sadržaj je ključan za komunikaciju

gabriel-benois-qnWPjzewewA-unsplash.jpg
OSVOJI DIGITALNA SRCA (2).png
eduardo-soares-RO2Am9V-Y8M-unsplash_edited.jpg

Definirajte svoje online prisustvo

Online prostor je neograničen, i bez obzira na ograničene resurse, smislen i svrhovit sadržaj ima fantastične mogućnosti da, uz dobru strategiju, pokrene milione. Imajući u vidu da tek 1% aktivnih korisnika interneta kreira originalne sadržaje, strateška produkcija sadržaja otvara sjajne mogućnosti za isticanje, kreiranje interesa i gradnju dugoročnih odnosa. Kroz struktuirani rad, artikuliraćemo efektnu strategiju za kreiranje marketinških sadržaja koji će neopipljive kvalitete vaše ponude približiti odabranim ciljnim javnostima. Slijedeći jednostavan, ali moćan model, formuliraćemo izvediv plan za provedbu prilagođenu vašim postojećim kapacitetima.

Pažnja, inspiracija i angažman

Nakon 100 dana provedbe, moći ćete ponoviti isti proces za neograničen broj sličnih tema i inicijativa, poboljšavajući ih svaki put, zahvaljujući efikasnom sistemu za praćenje rezultata i korekcije na osnovu toga. Strategija sadržaja koju ćemo skupa kreirati biće odlična baza za buduću nadogradnju, privlačenje novih pratitelja i konstantno jačanje povjerenja sa idealnim kupcima i klijentima.

Šta je moguće?

Na osnovu vaših ciljeva, smislen plan za praćenje indikatora će omogućiti prilagodbe u realnom vremenu, kako bi kampanja postigla što bolje rezultate. Konstantni monitoring će ukazati i na potencijalne rizike, te omogućiti pravovremene odgovarajuće akcije.  
U pripremnoj fazi, uskladit ćemo tipove sadržaja, dinamiku aktivnosti i potencijalna partnerstva sa jasnom definicijom ciljnih javnosti. Ovisno o tome kolio je materijala bilo prethodno pripremljeno, identificiraćemo potrebe za nabavkom ili narudžbom produkcije, i pomoći kod odabira pružatelja tih usluga.

 
patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash.jpg

Detalji plana rada

Win Digital. Let's make It EASY

 

EASY: Četiri koraka do značajnih rezultata

Evaluate - Allocate - Strategize - Yield

Ocjena - Raspored - Strategija - Ishod

Referentna tačka 1:  Ocjena postojeće situacije i mogućnosti

Korištenjem pripremljenog upitnika, u pripremnoj fazi, pružit ćete mi informacije i detalje o vašoj situaciji i ciljevima, uključujući postojeće znanje o ciljnim javnostima, rizicima, te o raspoloživim resursima. To će biti baza za prvu stratešku diskusiju.

Rezultati (na kraju prvog koraka):

 • Lista sugestija za brze korekcije koje mogu odmah pojačati efekte komunikacija i promocije

 • Jasnoća oko ciljeva kampanje

 • Definicija ciljne javnosti 

Referentna  tačka 2: Raspored postojećih resursa

Nakon Prve strateške diskusije, pripremam prvi nacrt Strategije online sadržaja.  Strategija podrazumijeva sljedeće elemente: 

 • Plan produkcije sadržaja

 • Smjernice i modele sadržaja

 • Distribution Plan

 • Kalendar sadržaja

 • Prijedlog plana monitoringa

 • Nacrt Plana krizne komunikacije

 • Predložena pitanja i odgovori za strategiju aktivacije (engagement strategy)

Referentna tačka 3: Strategija produkcije, pozicioniranja i plasmana sadržaja 

Nakon odobrenja za nacrt Strategije sadržaja, vodiću vas do definiranja Plana provedbe kroz intenzivni VIP dan (radionica od 4-6 sati). To će uključiti:

 • Definiranje vizuala i brandinga kampanje

 • Nacrt ključnih poruka

 • Plan sadržaja i modeli

 • Kalendar objava za 100 dana

 • Procese za odobravanje sadržaja i objava

 • Preporuke za dodatne nabavke

 • Plan monitoringa sa indikatorima

Referentna tačka 4: Rezultati i ishodi

Kroz 100 dana provedbe kampanje, moja podrška po potrebi uključuje: 

 • Savjetovanje o kriznoj komunikaciji, po potrebi

 • Periodični savjeti o prilagodbi plana na osnovu rezultata

 • Upućivanje na dodatne izvore i usluge, prema zahtjevu

Druga strateška diskusija, sa pitanjima i odgovorima, uslijedit će nakon 100 dana implementacije  Konačni rezultati sadržat će:

 • Finalni savjetodavni dokument kao sažetak naučenih lekcija iz kampanje

 • Dokazani i testirani model koji se može produžiti, prilagoditi ili replicirati

BONUS: Mogućnost nastavka

Na osnovu naučenih lekcija, prezentirat ću prijedlog za nastavak ili proširenje usluge.

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg
lucas-law-ecELcxmJTk4-unsplash_edited.jpg
Image by Leon
World Peace
Working on a Computer
 

Ko stoji iza ovoga?

Nela Kacmarcik - Maduna, savjetnica za strateške komunikacije. Doktorirala sam ekonomiju, magistrirala menadžment, i profesionalno se bavim komunikacijama već oko 25 godina. Koristeći sve što sam naučila iz svojih ili tuđih grešaka u dugogodišnjem radu, želim dati doprinos promociji kompleksnih tema i neopipljivih kvaliteta korištenjem digitalnih sadržaja. 
Kontinuirano se educiram, učeći od vodećih svjetskih stručnjaka marketinga, poslovnih komunikacija, bihevioralne ekonomije i prateći najbolje primjere kreativnih industrija. Iako svaka kampanja predstavlja nov i drugačiji izazov, neki zajednički zaključci globalnih iskustava i nauke pomažu nam da simplificiramo sadržaje, razumijemo motive i potrebe, te prilagodimo strategije koje će graditi povjerenje i pokrenuti odluke.  Oni koji me znaju kažu da "vidim rješenja prije nego što mnogi postanu svjesni problema".

043A6587R (2).png
 

Trebaš dodatna pojašnjenja ili informacije?

Javi se!

Thanks for submitting!