top of page

DOBRO DOŠLI!

Ko sam ja?


Nela Kačmarčik - Maduna, work in progress...

Nalazim rješenja umjesto da brinem o problemima.

043A6470R.png
Ko je Nela Kačmarčik?: About

ONI KOJI ME ZNAJU KAŽU DA "VIDIM RJEŠENJA PRIJE NEGO ŠTO MNOGI POSTANU SVJESNI PROBLEMA".

Nela Kačmarčik - Maduna, savjetnica za strateške komunikacije. Doktorirala sam ekonomiju, magistrirala menadžment, i profesionalno se bavim komunikacijama već oko 25 godina. Koristeći sve što sam naučila iz svojih ili tuđih grešaka u dugogodišnjem radu, želim dati doprinos promociji kompleksnih tema i neopipljivih kvaliteta korištenjem digitalnih sadržaja. 
Kontinuirano se educiram, učeći od vodećih svjetskih stručnjaka marketinga, poslovnih komunikacija, bihevioralne ekonomije i prateći najbolje primjere kreativnih industrija. Iako svaki zadatak predstavlja nov i drugačiji izazov, neki zajednički zaključci globalnih iskustava i nauke pomažu nam da simplificiramo sadržaje, razumijemo motive i potrebe, te prilagodimo strategije koje će graditi povjerenje i pokrenuti odluke.

043A6587R (2).png
Ko je Nela Kačmarčik?: About Me
bottom of page