top of page
043A6515rC.png

Koristim iskustvo i obrazovanje da mentoriram mlade žene na putu do njihove ekonomske neovisnosti.

Nalazim rješenja umjesto da brinem o problemima. 

Mogu li vama biti od koristi? Javite se.

Uvod: About
bottom of page